ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΤΣΑΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Ticronic - Heat treating foil
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,90 €
12C27 steel
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
44,00 €
12C27 steel
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
18,00 €
Ατσάλι 12C27
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
70,00 €
Ατσάλι 12C27
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
23,80 €
Ατσάλι 15N20
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
14,00 €
15N20 Steel plate
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
50,00 €
Ατσάλι 15Ν20
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
7,40 €
Ατσάλι 15N20
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
14,90 €
Ατσάλι 416
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
24,00 €
Ατσάλι 440C για λάμα μαχαιριού
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
40,00 €
Ατσάλι 440C
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
42,00 €
Ατσάλι 440C
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
47,00 €
Ατσάλι 440C
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
50,00 €
440C steel
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
52,00 €
Ατσάλι 440C για λάμα μαχαιριού
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
13,00 €
9,95 €
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:
3,05 €
Ατσάλι 52100 - L3 (ρουλεμάν)
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
19,00 €
Ατσάλι 80CrV2
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
7,00 €
Ατσάλι L2
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
13,60 €
Ατσάλι 1084+
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
10,00 €
80CrV2 steel
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
8,00 €
Ατσάλι AEB-L
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
10,80 €
Ατσάλι Blue paper steel #2
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
66,00 €
Ατσάλι Blue paper steel #2
Ατσάλι Blue paper steel #2
ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
25,00 €
Σελίδα 1 από 4