Έτοιμες διαμορφωμένες λάμες μαχαιριών από ανθρακούχο ή ανοξείδωτο ατσάλι.
Όλες οι έτοιμες λάμες έχουν ήδη υποστεί θερμική κατεργασία.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Λάμα μαχαιριού Helle Eggen
26,50 €
Λάμα μαχαιριού Helle Fjording
20,00 €
Λάμα μαχαιριού Helle Speider
15,90 €
Λάμα μαχαιριού Helle Viking
24,50 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 105
11,80 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 125
Lauri Carbon 125
12,80 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 60
6,70 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 69
8,30 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 70
Lauri Carbon 70
7,20 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 77
9,20 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 85
9,20 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Carbon 95
Lauri Carbon 95
10,30 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Laplander 145
20,60 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Leuku 175
22,00 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Leuku 210
37,00 €
Λάμα μαχαιριού Lauri Skinner 72
13,40 €
Λάμα μαχαιριού Polar 75
9,90 €
Λάμα μαχαιριού Polar 82
15,20 €
Λάμα μαχαιριού Polar 85
11,40 €
Λάμα μαχαιριού Polar 95
15,60 €
Λάμα μαχαιριού Polar Leuku 240
50,00 €
Λάμα μαχαιριού Polar SS 75
13,50 €
Λάμα μαχαιριού Polar SS 95
16,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Λάμα μαχαιριού Polar SS 105
15,20 €
Σελίδα 1 από 2