Σας ενημερώνουμε δυστυχώς πως το προϊόν (Ισόβενος Ισπανικος αρωματικός κέδρος [67cm x 9,5cm x 2,4cm]) είναι ή εκτός αποθέματος ή με ανεπαρκές απόθεμα για την παραγγελία. Παρακαλώ δώστε την διεύθυνση email σας ώστε να ειδοποιηθείτε όταν υπάρξει επαρκές απόθεμα.

Ευχαριστούμε!

@