ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΤΣΑΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Ατσάλι C70
8,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι C70
9,00 €
Ατσάλι C70
8,00 €
C70 steel
11,00 €
Ατσάλι C70
23,00 €
Ατσάλι 1070
14,00 €
Ατσάλι C70
17,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι D2 για λάμα μαχαιριού
42,00 €
Ατσάλι D2 για λάμα μαχαιριού
49,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
D2 steel for knife blades
55,00 €
Elmax steel for knife blade
29,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι Elmax για λάμα μαχαιριού
59,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι Elmax για λάμα μαχαιριού
34,00 €
Ατσάλι Elmax
65,00 €
HR1095 steel
22,00 €
HR1095 steel
28,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι HR1095
22,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι HR1095
28,00 €
Ατσάλι K720
20,00 €
Ατσάλι K720
21,00 €
Ατσάλι K720
25,00 €
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
Ατσάλι K720
28,00 €
Ατσάλι K720
25,00 €
Σελίδα 2 από 4