ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

MICARTA, CORIAN, ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Acrylic emerald
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Acrylic knife handle block
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
Ακρυλική λαβή για μαχαίρι
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Corian desert
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
10,00 €
Corian ivory
Corian ivory
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
10,00 €
Corian tundra
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
10,00 €
Micarta καμβάς μαύρο 2 πλακίδια
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Micarta canvas μαύρο
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
28,00 €
Micarta ivory
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Micarta ivory
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
25,00 €
Micarta jute μαύρο
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
20,00 €
Micarta mocca
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Micarta mustard jute
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
10,00 €
Micarta terracota
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
12,00 €
Sapphire Ruska Dragon
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
39,00 €